Kolorowe piłki zamiast krzesełek 

        Taką formę profilaktyki i korekcji wad postawy zastosowaliśmy u trzecioklasistówz naszej szkoły podstawowej. Innowacja zakłada, że uczniowie spędzą w klasie co najmniej 1 godzinę lekcyjną codziennie na piłkach.  Dziecko siedząc na piłce częściej przyjmuje pozycję wyprostowaną, dzięki czemu wzmacnia swoje mięśnie, zwiększa stabilność ciała        i doskonali równowagę oraz kształtuje prawidłową postawę.

    Uczniowie bardzo entuzjastycznie podeszli do nowego projektu i bardzo chętnie korzystają z piłek na zajęciach wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, a na lekcjach w klasie bardzo chętnie wymieniają szkolne krzesełka na piłki.

   Projekt ten udało się zrealizować dzięki wsparciu Pana Tomasza Kołodziejczyka właściciela firmy ,, Qualichairs'', któremu serdecznie dziękujemy za sfinansowanie zakupu piłek.  zdjęcia    zdjęcia

   Sztab WOŚP po raz szósty zarejestrowany był przy Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w Ujeździe, dzięki wsparciu Pani Jadwigi Pszon-Chwedyny  – Dyrektor ZGS. Opiekunami wolontariuszy z gimnazjum byli: Sebastian Golec i Agata Trusz. Do zbierania datków zgłosiło się 34 wolontariuszy – część z nich to absolwenci naszego gimnazjum.
W niedzielę 15.01.2017 r. wolontariusze z identyfikatorami i puszkami od wczesnych
godzin porannych rozproszyli się po wszystkich miejscowościach w gminie Ujazd, gdzie gromadzili ofiary do puszek. Nasi wolontariusze kwestowali pod kościołami i na Rynku w Ujeździe.
O godzinie 16.00 rozpoczęło się wielkie granie na Rynku w Ujeździe, gdzie występy zaczęły przedszkolaki z Ujazdu, potem na scenę weszły dzieci z podstawówek w Ujeździe, Jaryszowa oraz gimnazjaliści. 

            Wolontariusze przynosili puszki do sztabu przy Publicznym Gimnazjum, gdzie znajdowała się komisja w składzie: Jadwiga Pszon-Chwedyna, Małgorzata Wojkowska, Barbara Muskała, Mariola Lazarek, Ilona Ibrom która zbierała puszki i przeliczała zebrane pieniądze. Mieszkańcy gminy Ujazd wsparli WOŚP kwotą 19 183,54 zł – wyższą niż rok temu. zdjęcie                                 

                     

 

                

 

 

© 2008 ZGS UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Klub Europejski
  :: Wykaz podręczników
  :: Wykaz podręczników G
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole