Projekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe”

        

Prezentacja z "Polsko-czeskiego obozu sportowo-turystycznego w Ujeździe".

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU

 

 

PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA

Szanowni Rodzice Publicznej Szkoły Podstawowej , PZO które zostało wam przekazane  na wrześniowych spotkaniach pozostanie do wglądu  w bibliotece szkolnej.

 

       

Zarządzenie w sprawie  wypożyczania podręczników

ZARZĄDZENIE NR 16/2014

Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów 
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
       

         

                                               

Zasady przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Ujazd

Plan przewozu w roku szkolnym 2017/2018  

       

 „Procedurę przebywania Rodziców i osób obcych na terenie

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe”

         

     

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

14.09.2017 r. - godz.17.00 -  Spotkanie ogólne z dyrektorem

                        - godz.17.15 -  spotkania z wychowawcami w klasach

                        - - godz.18.00 - spotkanie Rady Rodziców w Swietlicy gimnazjum ( jeden  przedstawiciel  z nowo wybranej  Rady Oddziałowej)

14.11.2017 r. - godz.17.00 - klasy I - VII PSP - spotkania z wychowawcami

                       - godz.17.00 - klasy II-III PG - spotkania z wychowawcami

11.01.2018 r. - godz.17.00 - klasy I - VII PSP - spotkania z wychowawcami

                       - godz.17.00 - klasy II-III PG - spotkania z wychowawcami

12.04.2018 r. - godz.16.30 -   klasy I - V II PSP - spotkania z wychowawcami

                       -  17.00 klasy  II-III PG - spotkania z wychowawcami

Oprócz spotkań wymienionych w w/w harmonogramie rodzice mogą spotykać się z nauczycielem w ramach konsultacji indywidualnych w terminach:

4.12.2017 r. - godz. 16.30 – 17.00

14.02.2018 r. - godz. 16.00 – 17.00

13.03.2018 r. - godz. 16.00 – 17.00

14.05.2018 r. - godz. 16.00 – 17.00

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie - informacje przekazywane będą z tygodniowym wyprzedzeniem.

MIEJSCE  SPOTKAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA 

klasa 1 a

sala  14  (parter)

mgr Małgorzata Kasperczyk

klasa 2 a

sala  15  (parter)

mgr Iwona Zawada

klasa 3 a

sala 12 (parter)

mgr Małgorzata Sopała

klasa 3 b

sala 13  (parter)

mgr Anna Kolenda

klasa 4 a

sala 32 G (II piętro)

mgr Beata Radochońska

klasa 4 b

sala 26 G (II piętro)

mgr Irena Kosarzycka

klasa 5 a

sala 32 (I piętro)

mgr Marcin Napieracz

klasa 6 a

sala 30(I piętro)

mgr  Mariola Cichon

klasa 6 b

sala 24  (I piętro)

  mgr  Gizela Gorki

klasa 7 a

sala 27 G (II piętro)

mgr Beata Konior

klasa 7 b

sala 22 (I piętro)

  mgr Joanna Hermanowicz

klasa 7 c

sala 14 G (I piętro)

  mgr Mirosław Łupak

GIMNAZJUM

klasa 3 A

sala 33 (II piętro)

 mgr Magdalena Wojtyła Kasprzak

klasa 3 B

sala  30 G (II piętro)

 mgr  Dorota Bębenek

klasa 2 A

sala 16 G (I piętro)

 mgr Sybilla Mehlich

klasa 2 B

sala 17 G (I piętro)

 mgr M ichał Bębenek

 

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole