Odpady jako cenny surowiec – to hasło kampanii edukacyjno – informacyjnej realizowanej przez Międzygminny Związek Czysty Region. W jej ramach  28 listopada nasi uczniowie zostali zaproszeni na ekopiknik. Kulminacyjnym puntem tego wydarzenia było wręczenie nagród V edycji konkursu zbiórki surowców wtórnych. Oliver Jokiel – uczeń klasy piątej otrzymał pierwsze miejsce. W ubiegłym roku szkolnym zebrał: 205,4 kg puszek, 3696 kg makulatury, 437,1 kg baterii i 30 kg korków. Gratulacje ! Podczas pikniku uczniowie brali udział w warsztatach ekologicznych, quizach, zabawach o tematyce prośrodowiskowej. zdjęcie  

Dawniej w Andrzejki czyli w wigilię św. Andrzeja bawiły się wyłącznie  dziewczęta. Wtedy prosiły o odsłonięcie przyszłości. Chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż; poznać imię i charakter przyszłego męża.
Kawalerowie mieli swoje święto 24 listopada. Z pytaniami o imię przeznaczonej im dziewczyny udawali się do św. Katarzyny. Dziś chłopcy zrezygnowali z obchodzenia katarzynek. Wspólnie z dziewczętami bawią się 30 listopada.
W klasach młodszych klasach naszej szkoły klasowe Andrzejki odbyły się 28, 29 i 30 listopada.
Wszyscy świetnie się bawili przy muzyce i poczęstunku, a także przygotowanych na wesoło wróżbach andrzejkowych. Kto wie, może niektóre z wróżb się spełnią? zdjęcie

6 grudnia był szczególnym dniem dla wszystkich członków społeczności szkolnej. W tym to dniu, zgodnie z tradycją, do szkoły zawitał Święty Mikołaj. Przybył z daleka, już od progu dzwoniąc dzwonkami. Wwszyscy uczniowie otrzymali od niego słodkie upominki. Było bardzo dużo radości i uśmiechów.zdjęcie

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie w imprezę.

Dzisiaj z okazji  obchodzonej 4 grudnia Barbórki, zaprosiliśmy do szkoły wyjątkowego gościa.Pan Józek przez wiele lat pracował jako górnik i podczas spotkania opowiedział nam o ciężkiej, odpowiedzialnej, a za razem niebezpiecznej pracy górnika. Przybliżył tez nam zwyczaje i zasady panujące pod ziemią. Przybył do nas w pełnym górniczym umundurowaniu. Mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej oraz szpadzie, którą górnicy otrzymują za długoletnią wzorową pracę w kopalni. Pan Józek opowiedział  nam również o patronce górników – św. Barbarze, usłyszeliśmy też legendę o Skarbniku mieszkającym pod ziemią.Na zakończenie zrobiliśmy  sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.zdjęcie

9 grudnia odbyły się w naszej szkole Jasełka Bożenarodzeniowe. W świąteczny nastrój wprowadziły nas kolędy w wykonaniu chórku i solistów, a do refleksji skłoniły występy przygotowane przez uczniów. Wiele emocji wywołały również występy uczniów szkoły podstawowej. Część artystyczna została ciepło przyjęta przez zebranych i nagrodzona brawami. W czasie jasełek odbył się również kiermasz ozdób i prac o tematyce świątecznej. Kolorowe ozdoby i świąteczne wypieki szybko się rozeszły. Bardzo dziękujemy osobom występującym za profesjonalne odegranie swoich ról i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Jasełek.zdjęcie

 

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
   :: Doradztwo zawodowe
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
      na rok szk. 2017/2018
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas
  ::Gazetka szkolna
  :: Projekty gimnazjalny

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole