Regulamin

 przyznawania odznaki „Złota Tarcza Absolwenta”

w PSP w UjeĽdzie

regulamin

                            ABSOLWENCI  ZŁOTEJ  TARCZY

ROK 2011/2012

ROK 2012/2013

ROK 2013/2014

ROK 2014/2015

ROK 2015/2016

ROK 2016/2017

                        

ROK 2017/2018

                

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: ¦wietlica
  :: Wykaz podręczników
  :: ZaprzyjaĽniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole