Przewodnicz±cy:

Natalia Mosler

z-ca:

Marcel Zmuda

Skarbnik:

Dominik Biernacki

Sekretarz:

Emilia Reichert

 

 

Opiekun:

mgr Michał Bębenek

 

Rzecznik Praw Ucznia:

mgr Beata Konior

 

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: ¦wietlica
  :: Wykaz podręczników
  :: ZaprzyjaĽniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole