Samorz±d PSP Ujazd

Samorz±d PG Ujazd

Przewodnicz±cy:

Jan Oronowicz

z-ca:

Tomasz Przygoda

Skarbnik:

Dawid  Kiebel

Sekretarz:

Alicja Gorgosz

Sztandar:

Julia Buchta

Kamil Bachor

Alicja Wilk

 

Opiekun:

mgr Marcin Napieracz

 

Rzecznik Praw Ucznia:

mgr Beata Konior

 

 

Przewodnicz±cy:

Barbara Włoszek

z-ca:

Natalia Mosler

Skarbnik:

Markus Kiebel

Sztandar:

Weronika Ogaza

Agata Kocur

Bieniek Rafał

członkowie:

Paulina Ko¶mioder

Paweł Lebok

     Mateusz Prusko

   Aleksandra Rekus

 Paweł Goł±bek

Markus Kiebel

  Dominika Ogaza

 Grzegorz Jamer

    Weronika Ogaza

Rafał Bieniek

Opiekun:

mgr Mirosław Łupak

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: ¦wietlica
  :: Wykaz podręczników
  :: ZaprzyjaĽniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole