Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicz±ca   Rady Rodziców
Pani Agnieszka Kauch

 

Z-ca Przewodnicz±cej   Rady Rodziców
Pani Małgorzata Wojkowska 

 

Sekretarz 

Pani Alicja Paczkowska

 

Skarbnik    

Pani  Joanna Muskała

 Członkowie

Pani Magdalena Altheim

Pani Ewa Ber

Pani Ewelina Goł±bek

Pani Monika Jochem

Pani Iwona Jasińska

Pani Irena Kiebel

Pani Iwona Ku¶mierzak

Pani Teresa Pi±tek

 Pani Anna Rygol

Pani  Marzena Sarnecka

Pani Lucyna Stefanko

Pani Joanna Szargut

 

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: ¦wietlica
  :: Wykaz podręczników
  :: ZaprzyjaĽniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

   :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole