Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodnicz±ca   Rady Rodziców
Pani Agnieszka Małys  

 

 

Z-ca Przewodnicz±cej   Rady Rodziców

Pani Małgorzata Wojkowska

 

 

Sekretarz   

Pani Iwona Bednarek

 

 

Skarbnik    

Pani  Agnieszka Kauch

 

 Członkowie

 

Pani Magdalena Altheim

Pani Grażyna Buchta

Pani Monika Jochem

Pani Aneta Kołodziejczyk

Pani Iwona Ku¶mierzak

 

 

 

Pani Mariola Lazarek

Pani Teresa Pi±tek

Pan Zbigniew Popiela

Pani Bogumiła Prystapczuk

Pani Marzena Sarnecka

Pani Lucyna Stefanko

 

 

 

© 2008 ZGS UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: ¦wietlica
  :: Wykaz podręczników
  :: ZaprzyjaĽniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

   :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole