Konkursy w roku 2017/2018

Konkursy  w roku szkolnym 2003/2004

Konkursy  w roku szkolnym 2004/2005

Konkursy  w roku szkolnym 2005/2006

Konkursy  w roku szkolnym 2006/2007

Konkursy  w roku szkolnym 2007/2008

Konkursy  w roku szkolnym 2008/2009

Konkursy  w roku szkolnym 2009/2010

Konkursy  w roku szkolnym 2010/2011

Konkursy  w roku szkolnym 2011/2012

Konkursy  w roku szkolnym 2012/2013

Konkursy  w roku szkolnym 2013/2014

Konkursy  w roku szkolnym 2014/2015

Konkursy  w roku szkolnym 2015/2016

Konkursy  w roku szkolnym 2016/2017

"Opolski Kurator Oświaty na podstawie art. 31 pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami) powołuje Panią Beatę Konior na członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szklonym 2013/2014."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

   :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole