1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018r.

3

Ferie zimowe:

28 stycznia – 10 lutego 2019r.

 

Egzamin gimnazjalny

10, 11, 12 kwietnia 2019r.

 

Egzamin ósmoklasisty

15, 16, 17 kwietnia 2019r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019r.

5.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2018r. (czwartek)

01.05.2019r. (środa)

03.05.2019r. (piątek)

20.06.2019r. (czwartek) 

8.

Rekolekcje

6 -8 marca 2019r.

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

10.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole