1. Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2017 r.

3. Ferie zimowe: 15 styczeń  - 28 styczeń  2018 r.
 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 - 3 kwietnia 2018 r.
 
5.

Egzamin gimnazjalny

18 - 20 kwietnia 2018 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
22 czerwca 2018 r.
 
7. Ferie letnie 23 czerwca  - 31 sierpnia 2018 r. 
8.

Dodatkowe dni wolne od pracy

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 05 października 2010 r

2.11.2017 r.

30.04.2018 r.

2.05.2018 r.

 4.05.2018 r.

1.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole