W celu korzystania z portalu Opolskiej Eszkoły przez Rodziców uczniów ZGS w Ujeździe niezbędne jest stworzenie konta w Centalnym Rejestrze Użytkowników (CRU). Wykonuje to administaracja szkoły po uzyskaniu od Państwa numeru PESEL oraz adresu e-mail. Rodzice którzy chcą korzystać z usług portalu (Elektroniczny dzienniczek ucznia i inne) proszeni są o pobranie formularza, wypełnienie go i odniesienie do sekretariatu szkoły.

Drodzy Rodzice - jeżeli oddali Państwo formularz rejestracyjny, prosimy po  kilku dniach rozpocząć próbę logowania!
Jeżeli podczas aktywacji konta pojawi sie informacja o tym, że w bazie nie ma adresu email lub nr PESEL to prosimy o kontakt z sekretariatem ZGS w Ujeździe.
Te dane zweryfikujemy z danymi wprowadzonymi do systemu.

 • Aktywacja konta
  • W celu aktywacji konta rodzica/opiekuna należy zapoznać się z Zasadami Bezpieczeństwa, wypełnić załączony Formularz Rejestracyjny i dostarczyć go do sekretariatu, następnie po ok 5 dniach zgodnie z Instrukcją Aktywacji/Zmiany Hasła aktywować konto oraz ustawić hasło do portalu
  • Zasady Bezpieczeństwa pobierz plik 
  • Formularz Rejestracyjny – pobierz plik 
  • Instrukcja Aktywacji/Zmiany Hasła pobierz plik
  • Instrukcja odzyskiwania dostępu do portalu  oraz sposób uruchamiania dzienniczka elektronicznego- pobierz plik

W razie jakichkolwiek pytań prosimy  o  kontakt z sekretariatem PSP w Ujeździe.                               

Instrukcja Aktywacji/Zmiany Hasła pobierz plik 

Aktywacja konta

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

  :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole