Programy edukacyjne własne, ogólnopolskie

realizowane w PSP w Ujeździe:

1.    Program promujący zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną pod hasłem „Żyjmy zdrowo – kolorowo” – od roku szkolnego 2012/2013 do nadal, (kontynuacja innowacji pedagogicznej „Żyję zdrowo” realizowanej w szkole 
w latach 2009-2012).

2.    Program promujący czytelnictwo „Czytanie zbliża” realizowany w ramach ogólnopolskiego programu "Poczytaj mi, przyjacielu" nasz projekt propaguje wśród uczniów czytelnictwo - od września 2012 roku do nadal.

3.    Program „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – od roku szkolnego 2011/2012 do nadal.

4.    Program Profilaktyczny: Program Edukacji Antynikotynowej dla klas I-III szkoły podstawowej „Nie pal przy mnie, proszę” – 2010/2011 do nadal.

5.    Program edukacyjny pod nazwą LEPSZA SZKOŁA - od roku szkolnego 2012/2013 do nadal.

6.    Ogólnopolski projekt edukacji filmowej „Nowe horyzonty edukacji filmowej” – od roku szkolnego 2011/2012 do 2012/2013.

7.    Program „Kiermasz taniej książki”realizowany od roku szkolnego 2011/2012 mający na celu.

8.    Program autorski „Nauka Plus Wychowanie” Mini Piłka Siatkowa KL IV-VI”; 06.09.2010- 28.06.2013 r.

9.    Program Kulthurra! - projekty pod hasłem "Moje miejsce, moja historia" – od 09.2012 – 20.06.2013 r.

10.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Edukacja ku przyszłości” działanie „Zaczarowany Świat”  – od roku szkolnego 2011/2012 do 30.10.2012 r.

11.  Program „Zdrowa i Bezpieczna Szkoła”, realizowany w roku szkolnym 2012/2013 mający na celu kształtowanie u uczniów zachowań bezpiecznych w szkole, w domu, na drodze i na wycieczkach. Program realizowany był na godzinach wychowawczych, apelach okolicznościowych, zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, gazetkach, happeningach, przedstawieniach, pogadankach, szkoleniach, festynach, spotkaniach uczniów, rodziców, nauczycieli z pedagogiem szkolnym oraz przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci.

12.  Program „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”, w ramach programu pogłebiono wiedzę najmłodszych uczniów na temat zasad ruchu drogowego i zwiększono ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa na drodze oraz bezpiecznego zachowania podczas jazdy na rowerze.

13.  Program „Bezpieczne wakacje” – promowanie wśród uczniów i rodziców poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku wakacyjnego i podczas ferii. Uświadomienie uczniom i ich rodzicom, że wypoczynek dzieci i młodzieży powinien być świadomym działaniem zmierzającym do poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i ma pomagać rozwijać różnego rodzaju zainteresowania i pasje, zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży. Wypoczynek ma uzupełniać pracę szkoły, pomagać zdobywać doświadczenia. Aby młodzież mogła korzystać w pełni z uroków wypoczynku niezbędne jest zapewnienie im bezpieczeństwa.

14.  Program profilaktyczny „Sieciaki”. Realizując program „Sieciaki” propagowano w szkole wśród uczniów klas I-III działania oraz zajęcia pod hasłem „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”.

15.  Program „Przeciwdziałanie Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży”. Podjęte działania:

       Upowszechnianie uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności ruchowej.

       Realizacja gimnastyki korekcyjnej dla uczniów zakwalifikowanych na tego typu zajęcia przez lekarza pediatrę.

       Modelowanie zachowań  rodziców i uczniów związane z dbaniem o prawidłową postawę ciała (spotkania z rodzicami, wywiadówki).

       Organizacja dodatkowych zajęć sprawnościowo-ruchowych w formach pozalekcyjnych:  piłka siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, piłka nożna chłopców, piłka nożna,  tenis stołowy (chętni uczniowie).

       Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów, rodziców i środowiska szkolnego: Dzień Sportu Szkolnego, Święto Rodziny, Dzień Matki i Taty”.

       Organizacja konkursów i akcji związanych tematycznie  z promowaniem prawidłowej postawy ciała: konkurs plastyczny, konkurs wiedzy o prawidłowym żywieniu.

       Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez prowadzenie programów uświadamiających jak prawidłowo się odżywiać: programy „Owoce w szkole”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, „Szklanka mleka”.

       Działania związane z obniżeniem wagi plecaków szkolnych (każdy uczeń ma możliwość pozostawienia książek w klasie).

       Organizacja ćwiczeń śródlekcyjnych oraz dbanie o prawidłową sylwetkę ucznia na każdej lekcji.

       Aktywne włączenie rodziców do działań związanych z realizacją programu na terenie szkoły – wspólne wycieczki rowerowe oraz gry i zabawy z rodzicami.

       Organizacja zajęć wychowania fizycznego tak, by nie blokować ich w cyklach dwugodzinnych.

16.    Program  ogólnopolski „Bezpieczny Klub Puchatka” dotyczący  stosowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.

17.    Program edukacyjny „3…2…1…Internet!” realizowany przez firmę Microsoft i Fundację Dzieci Niczyje został uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za Inicjatywę Edukacyjną Roku.  W programie „3…2…1…Internet!” uczestniczyli uczniowie klas IV – VI  i dzięki niemu poznali i nauczyli się właściwych postaw  oraz bezpiecznego korzystania z zasobów Sieci. Program uświadomił uczniom, że „Internet, z jednej strony jest źródłem informacji i wiedzy, ale jednocześnie może być też źródłem zagrożeń.

18.    Pogram „Kształtowanie bezpiecznych nawyków żywienia” – w ramach programu zrealizowano w szkole:

      Ogólnopolski program „Śniadanie daje moc”. Priorytetem w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym było propagowanie i nawyk jedzenia zdrowego  drugiego śniadania, jako najważniejszego posiłku dnia. Uczniowie, samodzielnie przygotowywali kolorowe kanapki. Nasi uczniowie potrafią pracować w zespołach. W ramach programu uczniowie uczestniczyli w akcji „Dzień Zdrowego Śniadania”. Pod takim hasłem od rana uczniowie klas młodszych oraz ich rodzice przystąpili do zajęć szkolnych. Dzień 8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, bo śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

      Ogólnopolski program 5 porcji warzyw, owoców lub soku”  Uczniowie wraz  
z wychowawcami i bardzo aktywnej pomocy rodziców przygotowywali a następnie wspólnie spożywali obfite śniadanie w swoich klasach.

      Pogadanki i warsztaty na temat kształtowania bezpiecznych nawyków żywienia – demonstracja oraz wykonywanie przez uczniów piramidy zdrowia, założenie w klasach mimi-ogródków, wykonanie owocowo-warzywnych słowniczków  w 3 językach, języku polskim, angielskim i niemieckim.

19.    Uczymy dzieci udzielać pierwszej pomocy poprzez realizację programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” - przeszkoleni nauczyciele uczyli uczniów najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Wykorzystali do tego celu fantomy i pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

20.    Program profilaktyczny dla dziewcząt klas szóstych „Między nami, kobietkami”,  jest świetnym uzupełnieniem wiedzy dziewcząt z zakresu fizjologii dojrzewania i wyrobienia właściwych nawyków higienicznych. Program był również formą pomocy dydaktycznej w realizacji ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do życia w rodzinie”. Podczas realizacji programu wykorzystywane zostały zestawy pomocy dla dziewcząt i dla nauczycieli zawierające poradniki, zeszyty ćwiczeń oraz tablice poglądowe. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną Prelegentkę Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble.

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

 :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole