https://men.gov.pl - Ministerstwo Edukacji Narodowej - W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej  w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera informacje dla rodziców.

https://mapakarier.org - Mapa Karier - Poznaj ścieżki kariery. Dowiedz się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach. Odkrywaj setki ciekawych zawodów i informacji o nich.

https://doradztwo.ore.edu.pl - Ośrodek Rozwoju Edukacji - Tu znajdziesz wiadomości m. in. na temat rynku pracy, ścieżek kształcenia, zawodów.

TYPY SZKÓŁ

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH

Zawody i kwalifikacje na rynku pracy

 

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Doradztwo zawodowe
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

 :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole